Vanaf 8 september 2007 tot en met de sloop- Het Grote Verlies van het Kleine Wijk
Tijdens het weekeinde van de Open Monumentendag Utrecht zal het Instituut tesamen met kunstenaars Glen Goddijn, Aviva Brouwer en Sanne Sprenger de installatie Het Grote Verlies in het Kleine Wijk presenteren. Het Kleine Wijk was het eerste sociale woningbouwproject van degemeente Utrecht. Dit bijzondere wijkje werd in het begin van de vorige eeuw gebouwd en zal begin 2008 gesloopt worden. Aviva Brouwer en Sanne Sprenger maakten een documentaire van de bewoners van het Kleine Wijk. Glen Goddijn en Pepijn Zwanenberg maakten portretten van oud- bewoners in hun nieuwe woonkamers. Deze foto's zijn op vitrages geprint en zijn te bezichtigen in de woningen aan de Cypresstraat in het Kleine Wijk.

Foto's

2007 - MIEN

Foto's van het laatste jaar van deze bijzondere hovenierswoning in Utrecht. Gebouwd in 1870, verbouwd in 1925 en sindsdien steeds meer een anachronisme geworden in een gebied wat sinds een jaar of twee weer helemaal op zijn kop staat. In de woning bevinden zich nog bedstedes, een art-deco trap, marmeren schouwen en Utrechtse witjes tegels. In de tuin staan nog drie oude hoogstam perenbomen van honderd jaar oud van het ras Winterlouwtje. De veilinghaven, in 1925 aangelegd, waaraan de woning staat wordt een historische haven. Rondom de woning verschijnt allemaal nieuwbouw en deze laatste hovenierswoning aan de westkant van Utrecht zal plaats moeten maken voor wegverbreding ten gunste van een vrije busbaan. De naam Mien verwijst naar de laatste oorspronkelijke bewoonster Mien de Groot (1912-1998)

Foto's
Foto's Utrechts Archief
Artikelen Mien

2005 - HI/LO

Ruim 45 grote kunstwerken van kunstenaars en basisscholen uit Lombok zijn tot 2007 te zien op de omheining van het braakliggende terrein op de Kop van Lombok. Voor deze gelegenheid maakte ik het werk Hi/Lo. Hi verwijst naar de toekomst van het gebied, de hoogbouw die er gaat komen. Lo naar het verleden, de lage oudbouw uit het begin van de vorige eeuw die in 2005 gesloopt is.

Hi/Lo
Filmverslag Kop vol Lombokunst


2005 - DOCUMENT KOP VAN LOMBOK

Via het logboek zal het Instituut voor Toekomstig Verlies de komende weken en maanden verslag doen van de sloop van de Utrechtse Kop van Lombok.

Foto's april 2005
Foto's maart 2005
Foto's februari 2005
Interieurs verlaten huizen Kanonstraat

2004 - AVENTURA i.s.m. Impakt

Aventura is een mix van een computergame, orakel, fruitmachine en tarot.
Welcome to Aventura, the world of car action models. Cars are a big part of our always changing urban landscape. They are for status and to stress out your personality as much as it’s a way of transport. For hyper individualism there are limited editions of cars carrying seductive names like Aventura or Tropicana.

Aventura will predict your present by using 15 limited car editions. Fasten your seatbelts & press ‘go’!

Opening vrijdag 18 juni tijdens de Utrechtse Museumnacht, daarna te zien t/m 4 juli.
Locatie BAK, Lange Nieuwstraat 4


Foto's

2004 - DE LAATSTE RONDE i.s.m. Festival a/d Werf

Centrale rol in dit project speelt het voormalige café de City Bar gesitueerd in de Utrechtse wijk Lombok . Terwijl Lombok het eeuwfeest viert, grote delen van de wijk zijn opgeknapt, wacht de Kop van Lombok de slopershamer. Zoals een gedeelte van de Damstraat en de City Bar waar vanaf ongeveer 1920 tot en met de sluiting in 2002 een café gevestigd was. Een café is een ontmoetingsplek, een verlengstuk van je huiskamer. De naderende sloop hiervan wordt gekoppeld aan de urgentie van een laatste ronde. Vanuit dit thema zal het Instituut voor Toekomstig Verlies de huiskamers van de huizen in de Damstraat laten samenkomen in de City Bar. Een installatie met beeld, licht, muziek en drankjes in voormalig café De City Bar wat tijdens het festival (20 t/m 29 mei) iedere dag geopend zal zijn van 17 tot 22 uur.

Opening donderdag 20 mei 19 uur inclusief een akoustisch optreden van Kalio Gayo
Locatie Kanaalstraat 51 (hoek Kanaalstraat/Damstraat)


Andere muzikale optredens tijdens De Laatste Ronde werden verzorgd door Joop Nolles & Theo Arp, Jos Hoes, Maestro Piti & Devil Koko, Ronald Visser, de Kluge Leute en Buurman Borrel.


- Foto's
-Filmverslag

2004 - VUUR! i.s.m. Kade Ateliers

In 'Vuur!' staat de vuurplaats, de kachel als hart van het woonhuis centraal. In de loop van de tijd heeft de kachel steeds het veld moeten ruimen voor centrale verwarming. Met 'Vuur!' wordt deze verandering zichtbaar gemaakt. In de JP Coenstraat zijn foto's van de nog aanwezige kachels gemaakt. Deze foto's zijn te zien op uithangborden aan de huizen. Daarnaast is van deze foto's het memory spel 'Vuur!' gemaakt dat u bij Kade Ateliers kunt spelen. Tijdens dit spel kunnen de kachels in ieders geheugen een plaats krijgen voordat ze voorgoed verdwenen zijn.

Opening zondag 16 mei 14 uur Leidsekade 117, daarna te zien t/m 23 mei
'Vuur!' is onderdeel van een negental kunstprojecten onder de noemer 'Niet voor de eeuwigheid' die plaatsvinden in het kader van het eeuwfeest Lombok/Transvaal


-Foto's

2003 - TOTAL LOSS i.s.m. Unit1

- Verslag Unit1
- Foto’s wrakken
- Foto series
- Filmverslag
- Pers

2002 - DE KANONSTRAAT

In de huizen van de Kanonstraat werden 7 dezelfde foto’s genomen. De deurbel, bank, telefoon, televisie, kachel, lievelingsvoorwerp en transportmiddel. Daarnaast werd er in navolging van een foto van alle bewoners van de Kanonstraat in 1924 een foto gemaakt van de bewoners anno 2002. Op de ramen van de huizen was te zien wie er in 1924 woonde, wat hun beroep was en dezelfde informatie over 2002.

- Strooibiljet
- Foto’s
- Filmverslag
- Per
s

2001 - WE ZIJN ER GEWEEST


Een guerilla happening op de Vleutenseweg in Utrecht. Het huizenblok wat hierin figureerde is in 2001 gesloopt. In de toen nog bewoonde huizen zijn close ups gemaakt die samen met tekst gecombineerd op A-0 posters aan de gevels zijn gehangen.

- Manifest
- Filmverslag


home | instituut | contact | logboek | links | e-mail